Der var engang...

Lidt historie

Vidste du at, verdens ældste, fungerende kolonihave er dansk? Den ligger i Aabenraa, blev stiftet i 1831 og hedder Haveforeningen Hjelm. Inden da var man i mange byer allerede i gang med at anlægge havekolonier til uformuende familiefædre. Disse frihaver blev opfattet som en slags fattighjælp, der skulle "mildne kårene for fattigfolk og forebygge drikfældighed". Filosofien var, at man i stedet for at drikke skulle bruge tiden på at dyrke jorden.
Landstingsmanden Jørgen Bertelsen (1851-1922) regnes for den danske kolonihavebevægelses grundlægger. I 1884 fik han ideen til at udstykke jord i Aalborg kommune til småhaver for arbejdere. Men ideen mødte modstand i byrådet, så det endte med, at Jørgen Berthelsen tog sagen i egen hånd og lejede et stykke jord af kommunen, som han udstykkede til haver og udlejede til byens arbejdere. De 85 havelodder blev udlejet for 14 kr. om året pr. have - et beløb, der svarede til en arbejders ugeløn.
Efter 1890 tog kolonihavebevægelsen fart. I takt med industrialiseringen, hvor mange flyttede fra land til by, blev kolonihaverne et fristed fra arbejdernes små, mørke og ofte usunde boliger i den store by.
Den første kolonihaveforening i København, Arbejdernes Værn, blev stiftet i 1891, og i 1893 fulgte haveforeningen Vennelyst ved Christianshavns Vold. Den eksisterer stadig, og er Københavns ældste haveforening.
De første kolonihaver var nyttehaver, hvor man kunne dyrke grøntsager og trække frisk luft. I dag er mange af dem blevet til frodige og flotte prydhaver.
I 1904 fandtes der i hele landet ca. 20.000 kolonihaver i Danmark. Fire år senere blev Kolonihavelejerforeningens Forbund oprettet. Det blev senere til Kolonihaveforbundet, hvis formål var at opnå bedre kontraktforhold for kolonihaverne. Og det må de have fået, for i dag regner man med, at der findes ca. 162.150 kolonihaver i vores lille land.