Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 4. oktober 2020

 

Tilstede: Tonny, Lars, Susanne, Maria, Aase, Klaus

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Regnskab

Alt ok, der er sendt ekstraregninger til enkelte havelejere for el.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune.

3.1 Ny Lokalplan

Bestyrelsen udarbejder skrivelse til kommunen vedr. foreningens ønsker til ny lokalplan.

 

4. Status på katte

Der er fundet 2 killinger, som er blevet indfanget og videreformidlet via Nordsjællands Kattehjælp. Yderligere er der indfanget en stor sort voksen hankat (der formodentlig er far til en stor del af de katte der er født i foreningen). Han var i meget dårlig forfatning, så han er blevet aflivet, samt en sort/hvid halvvoksen kat der også er indfanget. Begge meget vilde katte. Denne indfangning og aflivning er sket ved hjælp fra Nordsjællands Kattehjælp

Foreningen må påregne en mindre udgift til dyrlægen for aflivningen.

Der er observeret endnu en killing omkring haverne 39-40-41, og der er derfor sat fælder op til indfangning ved disse haver.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Velkommen til Keld og Anette i have 60, Mike i have 36, og Victor i have 5.

Der er desuden 2 nye medlemmer på ventelisten.

 

6.  Indkomne punkter

6.1 Vinterovernatning

Havesæsonen 2020 slutter d. 31. oktober 2020, og dermed er det også slut med overnatning i haverne.

Der har i de foregående år været havelejere der har haft overnatning uden for sæson, og det har også været påtalt fra tidligere bestyrelser gennem årene, dog uden at det har haft opsættende virkning, men det vil det få nu.

Bestyrelsen vil sende breve til de havelejere der tidligere har haft helårsbeboelse i haverne med orientering om, at hvis det fortsat konstateres at der overnattes i haverne uden for sæsonen, vil en opsigelse blive iværksat.

Bestyrelsen er bekendt med at der verserer forskellige fortolkninger om, at det skulle være tilladt at have overnatninger uden for sæsonen i weekender eller efterårs-/vinterferier samt juleferie. Dette er en misforståelse og ikke korrekt.

 

6.2 Trailer parkering

Bestyrelsen har fået henvendelser fra havelejere, der har undret sig over de mange trailere der er parkeret på græsset ved indkørslen til p-pladsen.

Bestyrelsen vil derfor orientere alle om at det tidligere er besluttet at trailere ikke må parkeres på p-pladsen, da det optager for meget plads på den i forvejen trængte p-plads.

Trailere skal derfor parkeres på græsset ved indkørslen, men der henstilles til at man parkerer minimum en meter væk fra hækken, da den ellers tager skade, og havelejerne i have 1 og 2 har plads til at klippe hækken.

 

6.3 Fælles arbejdsdag og sæsonlukning af haveforening

Der afholdes fælles arbejdsdag og sæsonafslutning lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 10.00.

Der vil være morgenmad kl. 10.00, og hvis vejret tillader det, vil dagen afsluttes ca. kl. 13-14 med grillpølser på fællespladsen.

 

6.4 Brændeovne

Ifølge lokalplanen er det ikke tilladt at have brændeovne i haverne, og med det nye øgede fokus fra kommunens side på haveforeningen, gør bestyrelsen derfor opmærksom på at de havelejere der har brændeovne i husene skal sørge for at fjerne dem inden sæsonstart 2021. (Tidsfristen til næste år skyldes at sæsonen slutter snart, og bestyrelsen har derfor ikke mulighed for at følge op på det før.)

Hvis det konstateres at brændeovnen bliver brugt/- at der kommer røg fra skorstenen, vil en opsigelse blive iværksat jf. vedtægterne.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring – intet nyt.

7.2 El-ansvarlig – intet nyt.

7.3 Vandmand – intet nyt.

 

8. Nyt fra festudvalg

Festudvalget og bestyrelsen arbejder på at arrangere en julefrokost for haveforeningens medlemmer lørdag d. 5. december.

Sæt allerede kryds i kalendere og hold øje med mail og hjemmeside hvor nærmere oplysninger kommer snarest.

 

9. Evt.