Bestyrelsesmøde februar

    Referat af Bestyrelsesmøde 10. februar 2018
 
Referat  Referat tekst er gengivet med kursiv under hvert dagsordenspunkt.  
Deltagere: Jesper, Iben, Ole (Hanne pkt. 5)

       
1. Praktisk generalforsamling - Lokale (er det booket og hvilken/pris)  
Langes Magasin – Østergade 3c, 3600 Frederikssund. Det store lokale 1.sal, som er reserveret til den 18. marts 2018 med generalforsamling start kl. 10.00.  
- På dagen, adgang forplejning Kode tilsendes Jesper en uge før. Der er service, resten medtages dvs. kaffe/te (Iben) og drikkevarer fra kolonihaven (Jesper). Aftalt at bestyrelsen er der i god tid kl.9.15.  


2. Dagsorden GF - Fælles udarbejdelse af dagsorden -  Punkter og indhold og dagsorden besluttet inklusiv bestyrelsens forslag. Disse forlag er:  Nyt elektronisk via mail, hvis ej mail så gebyr 200 kr. (§3 og §13)  Nyt El lukkes om vinteren for alle haver   Ændring af regler ved salg (§17)  Ændring af regler ved ophævelse af lejemål med gæld til kolonihaveforeningen (§23)  
GF beslutning 2015 – Venteliste opskrivning kr. 250 og årligt gebyr kr. 100  for løbende opskrivning tilføjes til §3.   


3. Regnskab 2017 - Ole fremlægger regnskab Regnskab udarbejdet og fremlagt, principper for regnskabet godkendt af bestyrelsen. Kvalitetssikring og underskrift af regnskabet for bestyrelsen sker 11.2.2018. Regnskabet sendes ud sammen med øvrige materiale til generalforsamlingen. Efterfølgende revideres regnskabet i februar, og regnskabet med revision fremlægges på mødet på generalforsamlingen.  - Andet Jesper er nu blevet tegningsberettiget i Danske Bank. Med de sidste underskrifter på mødet, sikres det at Jesper også elektronisk får adgang til Danske Bank.  


4. Budget 2018 Udarbejdet samlet af bestyrelsen på mødet. Sendes ud sammen med øvrige materiale til generalforsamlingen.     


5. Bestyrelse - Formandens rolle og ageren
Dette blev drøftet på mødet, og der var enighed om rolle og at justering af ageren fremadrettet var nødvendig.  
- Hvem er på valg Ole og Jannie er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Iben og Hanne er på valg, og genopstiller ikke. Jesper er på valg som formand og genopstiller. 

 
6. Eventuelt - Havestatus - Formandens status på uafklarede punkter/opgaver Status aflagt, og for de haver hvor reglerne ikke er overholdt primært ved overnatning i vinterperioden, vil de pågældende haver få skriftlig besked inden generalforsamlingen.   


- Næste møde  
Næste bestyrelsesmøde søndag 11. marts