Referat

Referat fra kort bestyrelsesmøde

d. 9. april 2020

 

Tilstede: Tonny, Lars, Susanne, Maria, Aase

 

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen valgte at holde et kort møde, med kun få punkter på dagsordenen pga situationen med Coranavirus.

Da det desværre ikke har været muligt at afholde generalforsamling endnu med valg, godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget mv., vil den nuværende bestyrelse arbejde videre med de opgaver der er eller som opstår, men der vil ikke blive sat gang i projekter eller andre tiltag før der kan afholdes en generalforsamling hvor det kan godkendes.

 

2. Regnskab

Alle har betalt haveleje, - dog var to haver ude i allersidste chance, da der ikke blev reageret på første rykker for haveleje, så der blev sendt opsigelser af sted som anbefalet post med sidste betalingsfrist.

De fleste har betalt den årlige el-regning, og de der endnu ikke har betalt, vil blive opkrævet med rykker i løbet af påsken.

Ellers er alt ok i regnskabet.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune

3.1 Opfølgning på ansøgning hos Kommunen.

Bestyrelsen har endelig fået lidt respons fra kommunen på ansøgningen, men desværre ligger der endnu ingen afgørelse fra kommunens side. Bestyrelsen havde fået oplyst at ansøgningen skulle behandles på et møde i slutningen af marts måned, men at det nu er blevet yderligere udskudt pga coronakrisen. Bestyrelsen følger op på sagen.

 

3.2 Opsigelse af havelejer

Bestyrelsen har desværre været nødt til at opsige en havelejer pga overtrædelse af vedtægterne vedr. bopælspligt i kommunen.

 

3.3 Brug af toilettet

Sundhedsmyndighederne anbefaler at der fortsat ikke åbnes for adgang til offentlige toiletter, så derfor holdes fælleshuset med bad og toilet stadig lukket.

Det er tidligere meldt ud til alle havelejere at toilettet ved p-pladsen kunne benyttes i ”nødsituationer” af havelejerne, men bestyrelsen er blevet orienteret om at der er et stigende brug af toilettet fra gæster i haverne. Dette er ikke okay, og der sættes derfor lås på døren. Bestyrelsen er godt klar over at dette er et indgribende tiltag, men vi er ALLE nødt til at tage smitterisikoen alvorligt, og vi kan derfor ikke bruge vores haver og faciliteter som vi plejer. Vi er dog også klar over at der kan opstå ”nødsituationer” hvor man ikke kan nå at køre hjem for at komme på toilettet, så derfor er følgende gældende:

Toilettet ved p-pladsen kan benyttes i NØDSITUATIONER, men KUN AF HAVELEJERNE – nøglen hænger i ølskuret, og der SKAL låses efter brug og nøglen hænges på plads.

Desuden SKAL MAN SELV MEDBRINGE TOILETPAPIR OG HÅNDSPRIT, og der SKAL RENGØRES OG SPRITTES AF EFTER BRUG.

Børn under 12 år SKAL ledsages af voksne ved brug af toilettet.

OVENSTÅENDE SKAL OVERHOLDES, ELLERS LUKKES DER HELT FOR TOILETTET.

Bestyrelsen opfordrer også kraftigt til at myndighedernes henstillinger mht. afstand til hinanden overholdes.

 

4. Status på katte

Kisser, der har været en kæmpe hjælp i mange år i bestræbelserne på at få indfanget og neutraliseret vilde katte i haveforeningen, har desværre meddelt at hun ikke har tid og mulighed for at hjælpe mere med opgaven. Bestyrelsen er oprigtigt kede af Kissers udmelding, da vi frygter eftervirkningerne af den milde vinter med et killinge-boom.

Det kan derfor ikke siges tydeligt nok hvor vigtigt det er, at der ikke er muligheder i haverne hvor kattene kan kravle i ly og føde. Sørg for at der ikke er adgang under jeres huse i haverne, eller stabler af materialer eller andet hvor kattene kan krybe under.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er i øjeblikket 7 haver til salg i foreningen, og de har alle været tilbudt til ventelisten.

Have 59 er blevet solgt – velkommen til Rasmus.

 

6.  Indkomne punkter

6.1 Fælles arbejdsdag den sidste søndag i maj

Da vi endnu ikke ved om forbuddet mod forsamlinger over 10 personer stadig er gældende til den tid, vil bestyrelsen afvente myndighedernes udmeldinger.

Der kan måske blive tale om at der bliver lavet en mindre udgave af arbejdsdagen med få personer, da der skal males færdigt på overdækningen ved fælleshuset. Taget på det lille skur ved fælleshuset skal også repareres, da det er utæt så inventar i skuret bliver ødelagt. Der bliver meldt ud til alle havelejere via mail om planerne når vi ved lidt mere.