Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde

29. maj 2018

 

Tilstede: Tonny, Lars, Aase, Susanne, Lisbeth, Iben, Maria.

Afbud:

 

1. Godkendelse af dagsorden. Konstituerende bestyrelsesmøde

Formand Tonny, have 5

Kasserer Aase, have 5

Næstformand Lars, have 20

Bestyrelsesmedlem for 2 år, Susanne, have 35

Bestyrelsesmedlem for 1 år, Lisbeth, have 13.

1. suppleant med stemmeret, Iben, have 19

2. suppleant, Maria, have 44.

3. Sekretær, Iben, have 19.

4. Snak om og bestemmelse af, at Aase overgiver stemmeret til 1. suppleant og næstformand er med ind over ved en økonomisk transaktion eller beslutning for at imødegå tvivl omkring sikring af, at både kasserer og formand kommer fra have 5.

 

2. Overdragelse af materialer og nøgler + div. fra tidligere formand(Jesper), kasserer(Ole) og sekretær(Jannie).

Tidligere bestyrelse inviteret, men ingen ankommet til mødet på dagen. Tonny kontakter igen. Er på e-mail og sms med ovenstående, for hurtigst muligst aflevering/overdragelse af for bestyrelsen, vigtige nøgler og koder, samt papirer/informationer om igangværende sager og projekter.

3. Formulering af undskyldning til have 43, vedr. verserende sag. Snak med Kim og Bende fra have 43, med lovning om offentlig undskyldning fra foreningen. Kim ønskede, en gennemfotografering af kloak, så sag kunne stoppes helt. Tonny og Lars sørger for aftale og alle i foreningen inviteres til fotogennemlysning, så dem der ønsker, ved selvsyn kan konstatere, manglende tilslutning til kloaksystem. Nærmere tidspunkt udmeldes senere.

 

4. Indkomne punkter

4.1, Vi skal lave protokol med beslutningsreferat, dagsorden og nedskrivning af opgaver, projekter, og opfølgning.

4.2 , Vi laver årshjul med bestyrelsesopgaver

4.3, tjek med kommunen om hvilke sager, der er sat i gang af dele af gamle bestyrelse og informerer om nye bestyrelse. Skovvej 3, 3600 Frederikssund

4.4 aftale omkring gennemfotografering af kloak, have 43. kontakter advokat ang. videre forløb have 43.

4.5 Formaliteter omkring underskrivelse af generalforsamlingsreferat og div. tilladelser og papirer til bank gennemlæses og underskrives.

4.6, Vi mangler ny vandmand. Var der en i foreningen, der ville være behjælpelig med denne post. Arbejdet består af 1 månedlig aflæsning af hovedmåler + 2 årlige af bimålere, samt ved åbning og lukning af foreningens vandhaner(marts og oktober), samt skiftning af utætte vandhaner langs stierne. Skiftning, med hjælp, af løbende toiletter og vandhaner på foreningens toiletter inkl. Rottehullet. Tonny, formand, går gerne med til introduktion og assisterer ved åbning og lukning af vand. Selvfølgelig hjælper bestyrelsen med ved større opgaver.

 

5. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

5.1 Havemænd,

5.2 Rengøring, Charlotte, have 11, tager over for Lisbeth og Henrik.

5.3 Festudvalg

 

6. Evt.

Næste møde er ;

Bestyrelsen har besluttet at mødes 1. lørdag i måneden kl. 10. Dog ikke 2.juni, da vi lige har haft møde.

Aase vender tilbage omkring udmelding ang. vandkort, når koder og div. er modtaget fra Ole.

 

På bestyrelsens vegne

Iben Bohr.