Formandsberetning

Formandsberetning 2017


God dag. Først vil jeg lige sige at: Det kan godt lyde lidt mekanisk når jeg læser op, men da jeg er ordblind, er det sådan jeg gør det. _


Først vil jeg sige, at jeg er glad for at se så mange til vores generalforsamling, selvom vi på grund af Påsken har været nødt til at flytte den en uge frem. _


Havesæsonen 2018 starter om lidt og jeg tænker, at vi alle håber på, at det bliver en bedre sommer end 2017 rent vejrmæssigt, hygge og fest gør det jo ikke alene der må også gerne være lidt sol og varme. _


Jeg vil gerne sige tak for et flot fremmøde ved vores første arbejdsdag d. 27/5-17. Vi fik fixet et flot hegn ved p-pladsen som vi alle sammen skal passe på ikke bliver påkørt fremover, vi fik også ordnet veje, huller og bump, og hygget med noget lækkert grillmad og en lille en. Tak for et veludført arbejde. _


Senere på sæsonen fik vi skiftet tag på vores materialehus, da tiden enten var til et nyt hus eller nyt tag. Vi valgte at aflyse arbejdsdag nummer 2 i efteråret på grund af dårligt vejr, manglende opgaver og usikkerhed omkring levering af nye border og bænke. _


Så vil jeg også gerne sige tak til de mennesker som stillede op til diverse poster såsom rengøring af vores fælleshus (Henrik i have 13, du har holdt det flot rent), pasning af vores fælles arealer (Jørgen, have 42 altid flot veltrimmet plæne), samt sørger for at vores flag gang på gang kan ses over vores dejlige haveforening (Kim, have 22). El-manden (Tonny, have 5) og vandmanden (Vagn, have 9). _


Så vil jeg gerne sige velkommen til de nye som er kommet til vores haveforening i løbet af 2017, vi håber I vil nyde tiden i vores hyggelige haveforening i mange år. _


Vejret har vi jo ingen indflydelse på, men vores forening skal vi alle sammen passe godt på. 2017 startede meget fint med en nyvalgt bestyrelse, der havde en fælles mening og et mål om opstramning vedrørende overholdelse af vedtægterne og ordensreglerne fremover, da vi jo skal passe på vores haveforening. Lige efter sommerferien trak Tonny sig som formand på grund af merarbejde på sit job. Tonny tak for det store arbejde du har lagt i vores haveforening som formand, jeg kan ikke huske hvor længe det var, men ros til dig herfra. Jeg (Jesper) overtog så posten som formand, og siden har det hele været lidt langsomt gående med bestyrelsens arbejde. Hele den afgående bestyrelse har haft intentioner om at stramme op på proceduren ved salg og overtagelse af haver (dels på eget initiativ og dels på opfordring fra andre havelejere), samt gøre havelejere, der ikke overholder vedtægternes paragraffer om at havesæsonen går fra d. 1. april til d. 31. oktober, ansvarlig for deres ophold i foreningen om vinteren. Desværre er det ikke blevet til så meget, hvilket de forslag der skal behandles på denne generalforsamling er udtryk for. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at vi får en konstruktiv debat om, hvordan vi alle bedst kan passe på vores haveforening, så den går en tryg fremtid i møde. I den forbindelse vil jeg også lige nævne, at foreningen har en sag kørende med en havelejer, der har overtrådt vedtægter og ordensreglement. Den sag er ikke afgjort på nuværende tidspunkt og vil blive videreført af den nyvalgte bestyrelse. Og jeg vil godt understrege, at det ikke er en sag, der skal diskuteres på denne generalforsamling. Det lægger vores vedtægter ikke op til og det vil heller ikke være fair over for den berørte havelejer. _


Haveforeningen runder jo 30 år i 2018, og i den forbindelse satser vi på at afholde en jubilæumsfest efter først kommende arbejdsdag med et endnu stærkere fællesskab end vi i bestyrelsen oplevede i 2017. Med disse ord sætter jeg beretningen til debat og ønsker alle en god sommer 2018 og håber også på en god generalforsamling. _


Vi satser på at flaghejsning bliver søndag d. 1. april, hvilket i år er Påskedag. Vi håber at kunne åbne for vandet inden Påsken, men det afhænger af, at frosten er gået af jorden. _


Jesper Jacobsen, formand for Lærkehøjen.