Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 8. september 2019

 

Tilstede: Tonny, Lars, Maria, Susanne, Aase

Afbud: Malene

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Regnskab

Alt er ok. Foreningen har stadig et pænt overskud.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune.

3.1 Mail fra have 6.

Bestyrelsen har modtaget en mail fra havelejerne i have nr. 6, der føler sig uretfærdigt behandlet i forhold til den afholdte ekstraordinære generalforsamling, samt anklager bestyrelsen for at modarbejde deres byggeri i haven ved at fortolke foreningens vedtægter så byggeriet ikke kan lade sige gøre.

Bestyrelsen har besvaret mailen til havelejerne og oplyst at der ikke kan gives dispensation til anden byggehøjde end den nuværende 3.5 m og at det heller ikke er tilladt at grave huset ned i grunden da det er terrænregulering, som også er forbudt via vedtægterne. Bestyrelsen mener at det er tydeligt beskrevet i vedtægterne og dermed ikke en fortolkning for at modarbejde havelejerne.

 

3.3 Brev fra have 10

Bestyrelsen har modtaget brev fra have 10, der ønsker hjælp til beskæring og bortkørsel af Birketræet på grunden, da havelejeren ikke selv kan klare det. Beskæringen skal foregå i december måned, og bestyrelsen sender derfor en servicemail ud til alle havelejere senere på året med forespørgsel på hjælp.

Hvis ingen melder sig, må havelejer selv bekoste beskæring og bortkørsel, da beskæringen er et påbud fra årets havevandring, og højden på træet er til gene for andre havelejere.

 

4. Status på katte

Intet ny på kattefronten.

Aase har modtaget billeder af flere katte i foreningen, og der arbejdes på at lave et katalog over bestanden.

Husk at katte og hunde skal registreres hos bestyrelsen, hvis I har dem med i haverne i sæsonen. 

 

5. Nyt fra festudvalg

Der arbejdes med at afholde et lille vinterarrangement på den nye overdækkede terrasse ”Lærkehøjhallen” med gløgg og æbleskiver. Nærmere information senere.

 

6. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er kommet 2 nye medlemmer på ventelisten.

 

7.  Indkomne punkter:

7.1 Planlægning af fælles arbejdsdag d. 14/9, - opgaver.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal sendes en mail ud til alle havelejere hvor de enten skal tilmelde eller afmelde deltagelse i arbejdsdagen, af hensyn til planlægning af opgaver og indkøb af materialer og mad til dagen.

Fælleshuset skal males så det bliver én af opgaverne på dagen, samt oprydning på fællesarealet og nedlæggelse af bålpladsen.

Der bliver som sædvanligt startet kl. 10.00 med morgenmad ved fælleshuset.

 

8. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

8.1 Rengøring – Charlotte er heldigvis blevet frisk igen, og er derfor tilbage på opgaven.

8.2 El-ansvarlig – Intet nyt, - alt er ok.

8.3 Vandmand – Intet nyt, - alt er ok.

 

9. Evt.

 

Næste møde er d. 6/10 kl. 10.00