Referat

Referat af bestyrelsesmøde

d.13-04 2019

i Fælleshuset

 

Tilstede: Tonny, Aase, Lars, Susanne, Iben, og Malene.

Afbud: Maria.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelser og punkt 2 diskuteres under punkt 7.

 

1A. Valgt direkte på generalforsamling og konstituering af bestyrelsen.

Tonny, have 5, Formand, Aase Have 5, kasserer, valgt direkte.

Lars have 20, næstformand, Susanne, have 35, medlem. Iben, have 19, sekretær, Maria, have 44, suppleant med stemmeret og Malene, have 1, suppleant.

 

2. Evt. udefrakommende, flyttes til pkt 7.

 

3. Regnskab

Aase orienterer, alt ok.

 

4. Status på venteliste/ Nye lejere.

Der er 12 på venteliste nu og der er udsendt opkrævning på ventelistegebyr.

                     

5. Status på katte.

Ormepillepenge udløses til Kisser. Kim og Kisser inviteres til møde angående, hvor er vi nu. Husk at Rottehullet ikke er et kattehus, men et sted for havelejere og besøgende at mødes. Der må fortsat KUN fodres indenfor, så det IKKE tiltrækker nye katte.

 

6. Festudvalg

Festudvalget informerer om kolonihavefest d. 10/8, pris 125 kr per mand.

25/5 - Bankospil og grill.

22/6 – grill + salg af lodder.

Sæt datoerne af nu til hygge i foreningen.

 

7. Sag vedr. have 57

Snak i bestyrelsen om, at tilbyde have 57 et forlig vedr. udgiften for hendes advokatregning, regnet fra den dato bestyrelsen kræver pant i haven, frem til den dato kravet om pant frafaldes. Dette gøres for at stoppe yderligere krav fra have 57. Vibeke adspørges om udgift til advokat for denne periode og forlig indgås.

Iben imod uden forsamlingens godkendelse, vil have beløb og forlig til afstemning blandt alle havelejere på baggrund af generalforsamlingsbeslutning 31/3, hvilket hun vil have ført til referat.

 

7.1. Optagelse af flere på lejekontrakt udover lejer og evt. samlever på samme adresse.

Stor diskussion frem og tilbage om fordele og ulemper. Paragraf 22 siger nej, evt forslag til generalforsamling 2020.

 

7.2 Opfølgning af ulovlig vinterovernatning.

Vi minder om, at det ulovligt at vinterovernatte i perioden fra 1 oktober til 31 marts iflg. lokalplan og opfordrer til at dette ophøre.

 

7. 3 Arbejdsweekend.

Vi holder arbejdsweekend den sidste lørdag i maj, altså d. 25.

Der bliver opslået invitation senere. Vi får brug for et malehold, der kan male materiale til overdækning ved Rottehullet, samt overdækning ved Fælleshus. Så det er klart til arbejdsweekend, foreløbig maledato d.18/19 maj.

 

7.5. Ansøgning om pleje af hund.

Ansøgning nedstemt.

 

8. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

 

8.1 Havemand: Jørgen, have 42, Tonny er kontaktperson.

 

8.2 Rengøring: Charlotte have 11, Iben er kontaktperson.

Der er indkøbt ny støvsuger til rengøringen.

 

8.3 Festudvalg: Susanne have 35, Lisbeth have 13 og Parlø, have 56.

Susanne kontaktperson.

 

8.4 El-mand: Jesper have 23, Aase kontaktperson.

 

8.5 Vandmand: Tonny, have 5

 

8.6 Kattemand: Kim, have 22, Iben er kontaktperson.

 

8.7 Haveudlejningsansvarlig: Lars, have 20, Tonny er med indover ved endeligt salg.

 

9. Projekter til arbejdsweekend

Overdækninger af Rottehullet og fælleshus, maling af materialer før arbejdsweekend, maling af nye bænke, evt. fliser til nye bænksæt.

 

10. Evt.

 

Næste møde er d. 4 maj kl. 10 i Fælleshus.