Her kan du læse referater fra bestyrelsesmøder afholdt i 2022.

Du er meget velkommen til at komme med indlæg, du ønsker behandlet på mødet.

Indlægget kan lægges i postkassen ved indkørsel til p-pladsen eller sendes på mail:laerkehojen@gmail.com 

Det vil komme på dagsordenen til førstkommende møde.

Du er også meget velkommen til at møde personligt op til mødet, og deltage mens dit indlæg bliver behandlet.

Venlig hilsen Bestyrelsen.