Referat fra bestyrelsesmøde

d. 13/2-2021

 

Tilstede: Tonny, Lars, Susanne, Maria, Klaus, Aase

Afbud: Henning

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Regnskab

Kassereren har sendt rykkere ud til 9 havelejere der ikke har indbetalt rettidigt.

Der er desuden udsendt elregninger og opgørelser for 2021 til alle havelejere med el.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune

3.1 Orientering omkring Lokalplan

Bestyrelsen er stadig i dialog med kommunen om den kommende lokalplan.

Der er kommet ny sagsbehandler på sagen, og vi har besvaret nogle uddybende spørgsmål fra sagsbehandleren.

 

3.2 Manglende opmålinger af haver

Der er desværre en del havelejere der endnu ikke har afleveret tegning med opmåling af hus og have til formanden. Da opmålingerne er vigtige oplysninger for bestyrelsen i arbejdet med oplæg til den nye lokalplan, med henblik på størrelse af bygninger i foreningen, er det vigtig at tegningerne bliver afleveret snarest.

De havelejere der mangler at aflevere tegninger vil blive kontaktet på mail.

 

3.3 Status på Ølskur samt klage

Da det er besluttet at der skal etableres et ”nyt” kattehus til foreningens katte som erstatning for ophold i ølskuret, har bestyrelsen været på besøg hos foreningen ”Hundested havnekatte”, som har bygget et fint skur til kattene på havnen, hvor de bliver fodret og kan søge i ly for vind og vejr.

Bestyrelsen har besluttet at kopiere idéen med skuret, og vurderer at den gamle skurvogn ved ølskuret snildt kan bygge om til et godt kattehus.

Bestyrelsen har modtaget en skriftlig klage over forsamling i ølskuret.

Det er meldt ud til alle havelejere at ølskuret definitivt var lukket pr. 1/12-20, og at det herefter KUN var Kim og Amela fra have 22 der måtte opholde sig i ølskuret i forbindelse med fodring af kattene. Dette er desværre ikke blevet overholdt, og bestyrelsen sendte tilmed en mail ud til alle d. 28/12 om forbuddet mod at forsamle sig i ølskuret. I denne mail oplyste bestyrelsen at døren ville blive fjernet hvis der fortsat opholdt sig gæster i ølskuret, men pga. den hårde frost kunne den løsning ikke forsvares over for kattene.

Da problemet med gæster tilsyneladende fortsætter ufortrødent i ølskuret, har bestyrelsen besluttet at den kommende weekend, lørdag d. 20/2 kl. 10.00 startes på rydning af ølskuret og opbygning af det ”nye” kattehus.

Der sendes en mail ud til alle havelejere med ønske om hjælp til opgaven.

 

4. Status på katte

Der er observeret en rød/hvid kat der over et par uger har opholdt sig i foreningen. Fremlysning af katten er slået op på Facebook, og hvis det ikke lykkes at finde evt. ejer, vil der blive sørget for indfangning af katten for at se om den er øremærket eller chippet.

Det er meget vigtigt at der holdes skarpt øje med ”nye” katte på foreningens område, og rapporterer det til Maria fra bestyrelsen, som er kontaktperson til Nordsjællands kattehjælp, der hjælper os med indfangning af kattene.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Velkommen til ny havelejer i have 24, Kirsten Jensen.

Bestyrelsen har gennemgået ventelisten, da der skal sendes opkrævning for ventelistegebyr for 2021, og bestyrelsen har i den forbindelse besluttet at fjerne et medlem fra listen jf. vedtægterne, som følge af uønsket adfærd og forventet problemer for foreningen. Medlemmet orienteres i skrivelse om beslutningen.

 

6.  Indkomne punkter

6.1 Generalforsamling 2021

Bestyrelsen vurderer at det ikke bliver muligt at afholde generalforsamling som vanligt i slutningen af marts pga. restriktionerne ifm. Covid-19.

Der satses i stedet for på at vi kan afholde generalforsamlingen i maj måned, og at den kan afvikles på foreningens overdækkede terrasse ”Lærkehøjhallen”.

Nærmere informationer kommer senere.

 

6.2 Affaldscontainer

De to grønne affaldscontainere der står ved ølskuret bliver fjernet.

 

7. Evt.

Næste møde er endnu ikke planlagt