Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 

d. 20. marts 2021

 

Tilstede: Tonny, Susanne, Maria, Klaus, Aase

Afbud: Lars

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Regnskab

Alt ok.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune

Bestyrelsen har modtaget skrivelse fra kommunen vedr. status for lokalplanen.

I forbindelse med mødet med formanden for lokalplanudvalget i maj 2020, talte bestyrelsen med Jørgen Bech om at fremtidssikre haveforeningen med mulighed for kloakering, og den undersøgelse er blevet iværksat hos kommunen.

Denne undersøgelse er tidskrævende for kommunen, hvilket de har orienteret bestyrelsen om i skrivelse i forbindelse med lokalplanen, så bestyrelsen har skrevet til kommunen at vi ikke ønsker at eventuelle planer om kloakering skal bremse en snarlig afgørelse om ny lokalplan.

               

Kommunen har desuden orienteret bestyrelsen om, at såfremt en ny lokalplan ikke kan vedtages, vil kommunen straks påbegynde håndhævelsessager i foreningen jf. gældende lokalplan, for de haver der har ulovligt byggeri.

 

Kommunen har i den forbindelse påpeget, at de ved luftfoto har konstateret ulovligt byggeri ved fælleshuset. Bestyrelsen har svaret at det er en åben terrasse, men at vi selvfølgelig vil sørge for at taget bliver fjernet (det er også utæt), og at vi vil sørge for at søge korrekt byggetilladelse til overdækningen samt til et nyt materiale/opbevaringsskur.

 

4. Status på katte

Der er observeret en rød/hvid kat et par gange i haveforeningen hen over vinteren. Der har været sat opslag på Facebook i diverse grupper i Frederikssund, om der var nogen der savnede katten, men det har ikke været tilfældet.

Når havesæsonen starter igen, vil der blive holdt øje med om katten jævnligt holder til i haverne, og der vil blive sørget for indfangning så den kan blive tjekket for evt. øremærkning eller chip.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der har netop været udsendt årsopkrævninger til medlemmer på ventelisten, men flere har undladt at betale, så de er blevet fjernet fra listen.

  

6.  Indkomne punkter

6.1 Status på ølskuret / katteskuret

Som bestyrelsen skriftligt har meldt ud tidligere til alle havelejere, har arbejdet med ølskur/katteskur været fyldt med udfordringer og problemer, og det har taget uforholdsmæssigt meget af bestyrelsens tid. De beslutninger der er blevet vedtaget på generalforsamlingen vedr. katteskur samt ølskur, er blevet modarbejdet af Kim, have 22, hvilket bestyrelsen finder aldeles uacceptabelt for et fremtidigt samarbejde vedr. Kim som fortsat fodervært for kattene.

Bestyrelsen har i brev til Kim oplyst ham om de konsekvenser det har for kattene, at han har modarbejdet beslutningerne i forhold til katteskur, og det faktum at han gang på gang trodser de beslutninger der er blevet vedtaget om ophold i ølskuret efter d. 1/12-2020.

Det tilsendte brev til Kim er vedhæftet referatet, så alle havelejere er orienteret om situationen.

Bestyrelsen ønsker ikke at bruge mere unødig tid på katte- og ølskur, og har derfor besluttet at iværksætte generalforsamlingens beslutning om at nedrive ølskuret, hvilket vil ske lørdag d. 27. marts 2021 kl. 10.00.

Der skal bruges folk til nedrivningen og til bortkørsel af materialer til lossepladsen, så bestyrelsen håber at så mange havelejere som muligt vil møde op og hjælpe med arbejdet.

Når ølskuret er fjernet er beslutningen fra generalforsamlingen gældende, hvilket vil sige at Kim må opholde sig ved kattene når der fodres – dvs. KUN når der fodres, max ½ time morgen og aften. Der må ikke opholde sig hverken havelejere eller andre gæster til Kim ved katteskuret, da generalforsamlingen ikke ønskede at katteskuret skulle udvikle sig til et nyt opholdssted eller ølskur.

Kim tilskrives desuden i brev at katten Rasmus, der var registreret jf. ordensreglerne hos Mariane (tidligere have 22) og som holder til i ølskuret, ikke er en af foreningens genudsatte katte. Mariane er ikke havelejer længere, og bestyrelsen har forhørt sig om katten kunne flyttes til et nyt hjem, hvilket er blevet frarådet af en katteekspert pga. dens høje alder, så Kim skal beslutte om han vil påtage sig ansvaret for katten ved registrering hos bestyrelsen, eller om den skal aflives.

 

6.2 Åbning for vand – sæson 2021

Hvis der ikke er nattefrost, vil der blive åbnet for vandet i standerne d. 1. april 2021, ellers vil der først blive åbnet for vandet når nattefrosten er væk.

Fælleshuset vil også blive åbnet d. 1. april, men da der ikke har været afholdt generalforsamling endnu med valg til rengøring, har bestyrelsen valgt en person der vil sørge for rengøring frem til generalforsamlingen.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 El-ansvarlig – Jesper, have 23 vil fortsat gerne varetage opgaven.

7.2 Vandmand – Michael, have 45 vil fortsat gerne varetage opgaven.

7.3 Havemand

Bestyrelsen ønsker ikke at fortsætte samarbejdet med den eksterne havemand fra sidste sæson, og da foreningen ikke længere har en havetraktor, har bestyrelsen besluttet at opgaven med græsslåning sagtens kan klares af frivillige havelejere der i fællesskab kan sørge for at slå græsset på fællesarealet, samt foran ved p-pladsen og trekant-arealet ved have 29-50.

Alle havelejere er derfor velkomne til at tage initiativ til at gå en tur med græsslåmaskinen på fællesarealerne, eller til at være behjælpelig hvis du kan se/høre at andre er i gang.