Referat fra bestyrelsesmøde

D. 03-07-2021

 

Tilstede: Tonny, Lars, Susanne, Maria, Klaus, Aase

Afbud   :

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Regnskab

Alt ok.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune.

3.1 Henvendelse fra festudvalget om brug af fælleshuset

Bestyrelsen har fået en forespørgsel fra festudvalget om at få lov at bruge rummet i fælleshuset til at oprette en lille ”Tut” /samlings/hyggested, hvor festudvalget på udvalgte dage kan holde f.eks. fredagsbar, fyraftenshygge, søndagskaffe eller lignende arrangementer hvor der kan blive solgt øl, sodavand, kaffe og f.eks. toast og is.

Tanken er at det skal være et sted hvor havefolket kan mødes et par timer i hyggelige rammer. Der skal ikke være musik og højrøstet opførsel.

Bestyrelsen støtter op om forslaget, da det vil gavne fællesskabet i foreningen at have et hyggeligt samlingssted, og festudvalget har mulighed for at tjene lidt penge til afholdelse af den årlige sommerfest. Desuden vil det være praktisk at festudvalget overtager rummet så køleskabe, service mv. har en fast plads, og ikke skal rykkes rundt når der afholdes større arrangementer som f.eks. sommerfest.

Der skal laves en dør fra rummet ud til overdækningen samt en serveringsluge. Dette vil bestyrelsen sørge for at søge om lov til hos kommunen.

 

4. Status på katte

Der er observeret flere ukendte katte som spiser og holder til ved katteskuret, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er 4 nye på ventelisten.

Velkommen til Sapren og Hussein i have 41, og velkommen til ny havelejer i have 9.

 

6.  Indkomne punkter

6.1 Dato for havevandring

Bestyrelsen afholder havevandring lørdag d. 10/7-21 kl. 10.00 hvor der vil være fokus på hække, vedligehold og oplag.

 

6.2 Ekstra arbejdsdag til hækklipning

Hækkene ved p-pladsen trænger til beskæring og klipning, så bestyrelsen søger hjælp til opgaven. Hvis du har tid og lyst til at hjælpe med beskæring, klipning og bortkørsel til lossepladsen, så mød gerne op lørdag d. 10/7-21 kl. 12 ved p-pladsen.

Medbring gerne motorsav, hækkeklipper, bil eller trailer.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

 

7.1 Rengøring – intet nyt

 

7.2 El-ansvarlig – intet nyt

 

7.3 Vandmand – intet nyt

 

8. Nyt fra festudvalg

Sæt allerede kryds i kalenderen til årets sommerfest d. 28/8-21.

Indbydelse følger senere.

 

9. Evt.