Formandsberetning 2020

Velkommen til endnu en generalforsamling i Lærkehøjen, denne gang i Coronaens tegn, - og derfor afholdt senere end vi plejer.

Det vil også sige at sæsonopstart og sommeren, samt sæsonafslutning på 2020 kom til at se noget anderledes ud fordi vi ikke måtte være forsamlet som vi plejer, og vi skulle holde afstand og spritte af.

Det betød også at vi var nødt til at holde fælleshuset og toiletterne lukket i starten af sæsonen indtil vi kunne få lov at åbne dem igen, hvor Charlotte, have 11 påtog sig opgaven med at gøre rent hver dag.

Stor tak til Charlotte for det.

Også en stor tak til alle jer havelejere der tog restriktionerne med afspritning og afstand til jer, og passede på hinanden i tiden med den stigende coranasmitte i landet, så vores haveforeningen kunne forblive åben og være et trygt sted at slappe af og puste ud fra hverdagen.

Vi kunne ikke afholde de faste 2 fælles arbejdsdage i sæsonen pga. forsamlingsforbuddet, så det er ikke så meget vedligehold i haveforeningen der er blevet udført i 2020, men vi fik da afholdt en arbejdsdag med tilmelding i efteråret, hvor der blev flyttet de to vandposter tæt ved fælleshuset, som nu er rykket ind til hækken, da de stod meget yderligt og har været påkørt nogle gange. Vi fik også ryddet op ved fælleshuset, og kørt ting på lossepladsen.

I den forbindelse vil jeg igen lige påpege at man ikke må stille ting over på terrassen som man ikke selv kan bruge mere, med tanke på at andre sikkert kan. Genbrugstanken er god, - og vi går stærkt ind for den i bestyrelsen, men det er ikke rimeligt at det tit ender med at der kommer til at stå mange ting på terrassen og roder, og som vi så skal bruge tid og kræfter på at fjerne.

Hvis du har ting til salg eller bortgivning kan du sætte det til salg eller bortgivning på Facebookgruppen ”Lærkehøjens køb, salg og bortgivning”, som vi opfordrer til at melde sig ind i hvis I allerede ikke har gjort det.

Jeg vil sige stort tak til de havelejere som møder op gang på gang hver gang vi skal have løftet en fælles opgave for foreningen.

Selvom sæsonen 2020 på mange måder ikke har været som den plejer, er der dog alligevel noget som – desværre – er helt som det plejer, og det er at der stadigvæk bliver kørt rigtig meget på stierne, - og der bliver desværre også stadigvæk parkeret alt for ofte på stierne eller fællesarealer, - og der bliver stadigvæk glemt at sætte kæden på ved gennemkørsel.

 

I oktober modtog bestyrelsen mails med en del beskyldning fra en havelejer, der bl.a.  mente at vi i bestyrelsen ikke har styr på foreningens vedtægter og ordensregler, og at vi forfordeler vores venner i haveforeningen. I har alle kunne læse de omtalte mails som er sendt ud til alle havelejere, samt bestyrelsens tilbagevisning af påstandene.

Men især én ting vil jeg alligevel fremhæve her, - og det er påstanden om at der skulle være havelejere der er bange for at henvende sig til bestyrelsen med spørgsmål fordi de er bange for ballade.

Den påstand vil jeg gerne mane til jorden.

Vi vil langt hellere foretrække at havelejerne kommer til os hvis der er spørgsmål eller undren, så vi med det samme kan få en åben og ærlig dialog, så vi undgår hvisken og tisken i krogene, der kan blive til rygter og usandheder i stil med den lille berømte fjer der blev til fem høns.

Det er muligt nogle har den opfattelse at det er en lortebestyrelse, og at vi bare skal bare smides ud. De havelejer som siger dette glemmer at en bestyrelse skal sikre at foreningens vedtægter og ordensregler overholdes, og at håndhæve de beslutninger der bliver vedtaget på foreningens generalforsamling. Her vil jeg pointere at bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen, - vi sidder her frivilligt, og lige netop på en generalforsamling er der jo mulighed for at stille op og blive valgt på demokratisk vis, og få muligheden for at gøre det bedre og anderledes hvis man ikke er tilfreds.

  

Uvenskab og personlig vendetta hører ikke til i kolonihaveforening, og vi skal væk fra at bruge tid på advokatskrivelser, rygter og usandheder.

Hvor blev tiden af hvor man kunne snakke med hinanden i det store fællesskab i stedet for kun at se uvenskab og sprede rygter.

Kunne det ikke være hyggeligt hvis vi i stedet for kunne bruge vores energi på hyggeligt samvær og noget mere fællesskab?

Et ønske om en hyggeligere fremtid for kolonihaveforeningen Lærkehøjen.

Tonny Overgaard

Formand.