Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 08-05-22

 

Tilstede: Tonny, Maria, Susanne, Lars, Aase, Klaus, Kim

Afbud   :

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af indkommet spørgsmål fra havelejer punkt 3.1

2. Regnskab

Alt ok.

Bestyrelsen har modtaget et tilbud på skærver til p-pladsen der langt overstiger det vedtagne budget, så der indhentes flere tilbud.

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune

3.1 Forespørgsel fra havelejer om parkering af autocamper

Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra en havelejer om hendes gæster må parkere på p-pladsen med en autocamper i et par dage i uge 20.

Dette gives der selvfølgelig tilladelse til, men opfordres til at der parkeres på pladsen hvor trailerne holder, da der er rift om p-pladserne når der er mange i haven.

3.2 Skriftlig advarsel

Bestyrelsen har givet 2 skriftlige advarsler, - den ene for gentagende parkering på kørevejen rundt om haveforeningen, og den anden for at overlade brugen af have til en hjemløs uden at orientere bestyrelsen samt gentagende gange at ændre salgspris på have og lave salgsaftaler udenom bestyrelsen.

4. Status på katte

Intet nyt.

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er to ny på ventelisten.

Velkommen til Keld og Anette der er flyttet til have 5.

6Indkomne punkter

6.1 Spørgsmål vedr. haveforeningen

Der er en stigende tendens til at ”man bare ringer til formanden” når man har spørgsmål eller er i tvivl om ting og sager i foreningen. Formanden og resten af bestyrelsen står selvfølgelig gerne til rådighed i arbejdet med foreningen, men havelejerne opfordres til, at hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om ting der vedrører vedtægterne eller ordensreglerne, skal man selv lige kigge de vedtægter og ordensregler, som alle har fået udleveret, igennem først. Er man stadig i tvivl skal der skrives en mail til Lærkehøjens mail, og så vil en samlet bestyrelse sørge for besvarelse ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Denne procedure er tidligere blevet udmeldt, men er gledet lidt ud i hukommelsen hos havelejerne. Det er vigtigt at den overholdes for alles skyld, - både bestyrelsen og andre havelejere, så der ikke opstår sager om misforstået informationer i tale, men at alle aftaler/besvarelser er på skrift.

6.2 Hække i haveforening

Foreningens hække er ved adskillige haver blevet rigtig tykke, hvilket giver problemer hvis der skal store biler eller lastbiler med materialer til haverne.

De tykke hække bliver også en udfordring når der skal opsættes de ny metal el-skabe senere på året, og hækkene risikerer desuden også at vælte pga. vægten.

Bestyrelsen har derfor besluttet at den fælles arbejdsdag i efteråret skal være en fælles ”beskæring og klipning af hække-dag”. Alle de tykke hække skal skæres ind så el-skabe (og vandposter) bliver tilgængelige igen og stierne bliver lidt bredere.

6.3 Bestyrelsesrum samt renovering af toilet ved p-plads

Bestyrelsen har undersøgt flere muligheder for at købe en brugt skurvogn eller tømrerlærling-hytte, men de er alt for dyre i forhold til det budget der er vedtaget til det.

Nu har der imidlertid vist sig en uventet løsning, idet havelejer i have 56 har ønsket at ændre salgsprisen på haven til kr. 10.000. Bestyrelsen har derfor besluttet at købe huset, som for rimelige penge kan flyttes op på p-pladsen hvor katteskuret står, samt kan renoveres så det kan fungere som bestyrelsesrum, og let kan udbygges med nyt toilet. Dette kan gøres inden for det vedtagne budget. Have 56 sættes derefter til salg igen for havelejens pris samt tilslutningspris for el.

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring – intet nyt

7.2 El-ansvarlig – intet nyt

7.3 Vandmand – intet nyt

7.4 Havemand – intet nyt

8. Nyt fra festudvalg

Der er stadig intet festudvalg.

9. Evt.

Borde/bænksæt skal flyttes i tørvejr under overdækningen ca. 14 dage før arbejdsdag.

 

10. Faste arbejdsdage og andre vigtige datoer i 2022

Fælles arbejdsdage: Lørdag d. 28. maj 2022 og Lørdag d. 10. september 2022

 

Husk foreningens Facebookside for køb og salg mv. – der hedder:

Lærkehøjens køb, salg og bortgivning. Susanne, have 35 er administrator.

 

 

Næste møde er d. 04-06-22