Referat

Referat af bestyrelsesmøde

D. 1. september 2018 

 

Tilstede: Tonny, Lars, Aase, Lisbeth, Susanne og Iben.

Afbud: Maria

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Regnskab

Aase informerer at der er kommet el-regning. Pengene til advokatregning er bogført under projekt, ligeledes tilskud til Sommerfest. Kattehold står så under fællesudgifter. 1000 kr. er udbetalt til Christina (Foreningen plejekillinger), 2100 kr. til Kisser for neutralisering og dermed er der 1900 kr. til Kim til ormepiller. Dette er 2017 + 2018 budgettet.

3. Status på venteliste

12 på venteliste. Ingen nye.

4. Indkomne punkter

4.1 Vedtægter/ordensregler, revidering af samme

Birgit, have 38, har til budt sig til revidering af vedtægter og ordensregler.

4.2 Sidste nyt fra kommunen

Intet nyt fra kommune.

4.3 Arbejdsdag 8 september kl. 10

Vejbum ved indkørsel fjernes.

Der skal lægges dræn og stabilgrus på parkeringsplads.

Træer beskæres.

Stier rives/harves (Kim have 22)

Informationsskab på parkering males, samt el-skabe.

4.4 Status på katte

Kisser og Kim har tjek på kattene

4.5. Kat der ser syg ud

Den sorte kat, Panter, er der tjek på.

4.6 Fælleshus, tv-stue

Vi bruger lidt penge til at gøre fællesstuen lidt hyggelig. Der bliver sat fjernsyn op og sat en sofa derind og gjort lidt hyggelig. Lars er primus motor her.

4.7 Sæson lukning

Søndag d. 28/10 – 2018, kl 10, siger vi farvel og tak for denne sæson/sommer, med lidt morgenmad og en lille èn.

4.8 Opfølgning af hækklipning 1. gang

Der er desværre stadig nogle hække der mangler 1. gangs klipning og bestyrelsen minder om, at der skal klippes en gang til før sæsonlukning d. 28. oktober.

4.9 Hjertestarter

Gitte, have 23 er i gang med at undersøge, om vi kan få en hjertestarter i foreningen.

4.10 GPS virker ikke

Tonny tager kontakt til Jesper i kommunen, da vores enkelte haver ikke ses på GPSèn, trods det var derfor vi skulle skifte vejnavne og der skulle tydelig nr. på havelågen eller hus.

5. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

5.1 Havemænd - intet

5.2 Rengøring - intet

5.3 Festudvalg

Festudvalg takker for super deltagelse fra mange haver 28 stk, og 65 mennesker der nød hinandens selskab ved en dejlig sommerfest. En del af overskuddet, har festudvalget enigt besluttet, går tilbage til haveforeningen som tilskud til udvidelse af overdækning ved fælleshus.

Bestyrelsen foreslår festudvalget at lave en to-do-liste med opgaver, der kan overgives fra festudvalg til festudvalg, så alle ved hvad der kræves for at holde en god fest. F.eks at adviserer festen til politi.

Festudvalget gør også opmærksom på fordelen ved, at der sidder erfarne såvel som nye havelejere i udvalget.

6. EVT.

Husk arbejdsweekend, lørdag d. 8. september, kl. 10.

Sæt tid af til sæson lukning kl. 10, søndag d. 28 oktober

 

Næste møde er d. 6. oktober kl. 9, Hos Susanne, have 35