Formandsberetning 2019

Formandsberetning 2019

Velkommen til endnu en sæson i kolonihaveforeningen Lærkehøjen, velkommen til nye havelejere.

Ja, tiden i sæson 2020 er jo blevet en del anderledes end vi havde forventet, idet covid-19 holdt sit indtog, - og derfor afholder vi også vores årlige generalforsamling så sent på året, og hvor vi i stedet for at tage hul på en ny sæson, snart skal afslutte sæsonen.  Jeg håber på at alle er i god behold og er ved god mod.

Med Covid-19 må vi nok se i øjne at vi kommer til at tænke os om hvordan vi fremover begår os i haven og samfundet.

Tænk sig, at for 32 år siden startede haveforeningen op på Skovvej 3, og der er desværre ikke ret mange havelejere tilbage fra den tid.

Men at tænke sig det fællesskab som der har været i alle disse år. Alle de opgaver som gennem tiden er blevet, - og stadig bliver løftet gang på gang, - det skyldes blot at vi har rigtig mange som gerne vil, og stadigvæk brænder for vores fællesskab, og stor tak for det.

Grunden til jeg bringer lidt af vores historie op er, at vi som sidder i bestyrelsen, og nogen af os som har siddet i mange år, kan se at tiden har ændret sig fra, at man før lige aftalte nogle ting over hækken, til at man i dag har en dialog med kommunen omkring de ulovligheder som findes på Skovvej 3, pga. af den anmeldelse som tidligere formand sendte til kommunen, og som desværre nok kommer til at følge foreningen i rigtig mange år endnu.

Når jeg ser tilbage på sæson 2019, har det været et omtumlet år, med mange meningsdannelser.

Jeg vil også sige jeg er ked af at vi bruger så meget tid i bestyrelsen på havelejere der vil strides omkring foreningens regler. Selvfølgelig er mennesket jo ikke indrettet ens, og gudskelov for det, og vi kan jo alle begå fejl, men med de seneste års tiltagende sager hvor advokater bliver brugt mod foreningen, må vi i bestyrelsen bare erkende at tiden hvor man klarede aftalerne over hækken til en øl eller to, er slut og at alt fremover skal foregå på skrift, så der ikke opstår disse tvister som vi har set i 2019, og foregående år.

Jeg er godt klar over at det er få havelejere dette drejer sig om, men det fylder ærgerligt meget i bestyrelsesarbejdet, og med det nye tiltag omkring at vores dialog skal foregå på mail, håber vi at fremtiden vil vise at vi skal bruge mindre tid på dette fremover, og mere tid på fællesskabet i vores forening.

Nu skal det hele jo ikke dreje sig om alt det negative, for vi har da gudskelov også oplevet en sæson 2019 med mange positive ting. Af dem vil gerne sige stor tak til alle som hjalp med at få vores overdækning på plads, selvom det viste sig at tagpladerne er lagt forkert så vandet drypper ned flere steder, men dette skal vi nok også få løst med gode menneskers hjælp.

Malerarbejdet ved fælleshuset blev gjort færdig i denne sæson, og det lille hus som blev revet ned pga. svamp, vil med tiden, og selvfølgelig med haveforeningens accept, blive bygget op igen.

Vi har erhvervet os en ny grill til fællespladsen, og med hjælp fra Klaus have 35 blev den gjort færdig så vi kunne gøre brug af den til foreningens fælles hyggeaftener, - og hold da op en fest, den blev indviet med maner, - stor tak for det.

Jeg vil også sige stor tak til alle de mennesker som gang på gang stiller op, så vi kan få udført nogle af de opgaver som gør at vores forening kan blive ved med at eksistere.

Selv når det ikke er planlagte.

Charlotte have 11, tak for rengøring i vores fælleshus, det er som altid rart når du har været forbi og gjort rent.

Marianne have 22, tak for du altid har sørget for at vores toilet oppe ved parkeringspladsen altid fremstår pænt og rent.

Jesper have 23, stor tak til dig fordi du aflæser vores elforbrug, og sørger for at skifte vores el måler hvis det viser sig de ikke kan mere.

Kim have 22, en stor tak for at du som flag mand sørger for at sætte vores flag og tage det ned igen, og som auktionarius til foreningens sommerfest som du styrede til UG med dit altid smittende humør.

Til den nuværende bestyrelse Lars, Susanne, Maria og Aase skal der også lyder en stor tak for jeres store arbejde med alle de sager som der er blevet vendt og taget stilling til.

Da I jo alle ved at foreningen har søgt om at få lov til at udvide vores byggekvm, er vi endelig kommet i dialog med kommunen omkring dette.

Det er en større proces, og bestyrelsen skal derfor i den kommende tid bruge rigtig mange timer på at vores nye lokalplan kommer foreningen til gode.

Vores ansøgning er blevet pillet fra hinanden i kommunens administration, og ændret for politikkerne i Frederikssund byråds planudvalg. Bestyrelsen har derfor indgivet en indsigelse omkring denne vedtagelse hvor 3 stemte for og 2 imod, da det blev behandlet i Planudvalget.

Vi har været i dialog med byplanlægger omkring vores indsigelse, som kunne fortælle at kommunen lægger op til et samarbejde med bestyrelsen, så udarbejdelsen af ny lokalplan for området bliver bedst mulig for alle parter.

 

Med ønsket om en fortsat god sæson 2020

Tonny Overgaard

Formand