Formandsberetning 2018

Velkommen til gamle og nye havelejere, så skal vi i gang med endnu en ny sæson.

Sæson 2018 startede som I alle ved lidt turbulent med skift i bestyrelsen i maj måned, og den nye bestyrelse har brugt mange timers arbejde på opsamling af sager der er dukket op i kølvandet fra skiftet.

Selve overdragelsen fra tidligere formand og kasserer blev desværre trukket i langdrag, hvilket betød at bestyrelsen først midt i juni måned kunne komme i gang med at rette op på de ting som de to havde sat gang i.

Af samme grund har bestyrelsen til denne generalforsamling fremsat forslag omkring valgbarhed for formand og kasserer, som vil sikre at Lærkehøjen i fremtiden får medlemmer ind på disse to poster som vil være til gavn for foreningens virke.

Vi blev hurtigt klar over at tidligere formand havde valgt at anmelde vores haveforening til kommunen, hvori han påpegede at der var adskillige ulovligheder med overbebyggelser, helårsophold, vandinstallationer mv., og at tidligere bestyrelser bare havde lukket øjnene og ladet stå til. Med andre ord, en lovløs haveforening i frit fald.

I ved godt alle sammen at halvdelen af påstandene var usande, men eftersom anmeldelsen lå hos kommunen, har vi i bestyrelsen været nødt til at agere på den, og alt korrespondancen er løbende sendt til jer alle så I har kunne følge med i sagen.

I oktober har der været møde med Frederikssund kommune hvor Iben og Susanne deltog, og pga. anmeldelsen ser det mildest talt sort ud for foreningen. Derfor har Lars Husum taget kontakt til Lars Jepsen, tidligere byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Frederikssund kommune, og han ville gerne være behjælpelig med at søge kommunen om en udvidelse af vores byggekvm. Lars Jepsen trak sig desværre ud af samarbejdet da han kom i Byrådet igen, men bestyrelsen arbejdede selv videre med ansøgningen, som på nuværende tidspunkt stadig ligger hos kommunen og venter på afgørelse.

 

Vi i bestyrelsen har ikke lyst til at gå og lege politibetjente i haveforeningen, da vi mener at vi kommer længere med en åben dialog, og at det vil være til gavn for alle.

Derfor er dette en stor opfordring til vi alle må løfte den store opgave der ligger foran os nu, og kigge indad i vores egne haver og byggerier, og tjekke om de nu er bygget efter vores regler, eller om man har snydt lidt? Så er det nu vi bliver nødt til at rette op på dette, så vi ikke står i denne situation, hvor kommunen vil gå efter at lukke os som de sagde til os på mødet i oktober.

Iben vil efter formandsberetningen få ordet og beskrive de nærmere detaljer om mødet og ansøgningen.

Så som I jo nok kan høre, er der meget at tage sig til i vores lille kolonihaveforening, men med håb om på sigt at nå derhen hvor øllen over hækken, eller en kop kaffe med hyggesnak bliver det som fylder mest, kæmper bestyrelsen videre for at vi når derhen igen.

Vi nåede også mange andre fælles opgaver i sæson 2018. Vi fik endelig indkøbt nye borde/bænke sæt, og tusind tak til alle jer som stillede op og fik olieret/malet dem så vi kunne nå at bruge dem i resten af sæsonen.

Vi fik afholdt to fælles arbejdsdage i højt humør med masser af hygge og fællesskab. En stor tak til alle der deltog og gjorde disse dage til noget helt specielt i den rette kolonihaveånd. Der blev både ryddet op i skuret ved fællespladsen, og affald blev kørt på genbrugspladsen. Hegnet ved overdækning blev rykket så der blev en større åbning.

Så var der en hel skare af gode mennesker som hjalp med at give vores allesammens Ølskur et løft, så det stod pænt igen, - tak for det.

Og så vil jeg rette en helt speciel tak til et ungt menneske, der på helt egen hånd og initiativ har tilplantet betonringen på fællesarealet med blomster, og har passet dem hele sommeren. Tak til Benjamin, som er søn af Jesper og Gitte fra have 23.

 

Kim fra have 22 og Kisser fra foreningen Plejekillinger, har igennem hele sæson 2018 kæmpet med at holde kattebestanden nede i Lærkehøjen. Dette er stadigvæk et kæmpe arbejde, og vi er sådan set derhenne hvor vi ønsker at være. Det vil ikke sige at det stopper her, de forsætter dette arbejde, da der stadigvæk er havelejere som mangler at sikre deres hus så katte ikke har en mulighed for at gå under huset og føde deres killinger. Bestyrelsen vil, i denne sæson, følge op på de huse der endnu ikke er sikret, så hermed en kraftig opfordring til at få det ordnet.

En stor tak til Kisser og Kim have 22.

Festudvalget skal have en stor tak for en kanon planlagt sommerfest, helt i haveforeningens ånd, og dermed en stor opfordring til at vi i sæson 2019, kan få havelejere til at være med og deltage i at løfte denne opgave så vi igen kan få en dejlig sommerfest.

Der er stadigvæk nogle som mangler tydeligt nummer på jeres havelåger eller hus. Dette er vigtig så vi ikke står i den situation at ambulance, politi og brandmyndighederne, ikke kan finde ned til jeres haver hvis uheldet er ude. Så sørg nu for at få det nummer op!

Og i den forbindelse vil jeg overbringe en idé til foreningen, om at deltage i landsindsamlingen for hjerteforeningen d. 28-04-2019 hvor vi skal stille med folk som kan dække 15 indsamlingsruter i Frederikssund. Ideen kommer fra Gitte og Jesper fra have 23 som selv vil dække 1 rute.

Hvis vi dækker disse 15 ruter kan vi kvit og frit få opsat 1 stk. hjertestarter med varmeskab og kursus i livreddende førstehjælp med instruktør.

Jeg er sikker på at hvis der er nogle ildsjæle som vil stå for dette, vil Jesper og Gitte og bestyrelsen gerne være behjælpelige med det videre forløb.

Jeg vil slutte denne formandsberetning med at sige jer stor tak for den støtte og tillid som I viste Aase og jeg i forbindelse med formand og kassererskiftet i maj.  

Med håb om en god og hyggelig sæson 2019

Tonny Overgaard