Referat

Referat fra bestyrelsesmøde

D. 7. juni 2020

 

Tilstede: Tonny, Lars, Susanne, Maria, Aase

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Regnskab

Alt ok.

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune.

3.1 Forespørgsel fra Have 1 der gerne vil benytte fællesareal/overdækning til fest.

Bestyrelsen mener ikke at have mandat til at tage beslutning om brug af fællesarealet/overdækningen til udlån til fester, før alle havelejere har haft mulighed for at blive hørt om aftaler for fremtidig brug, da det især vil berøre de omkringliggende haver hvis der gives tilladelse til udlån til private fester. Bestyrelsen vil derfor lægge det op til, at der på den kommende generalforsamling, skal besluttes hvordan fællesarealet/overdækningen skal bruges, og om der skal være mulighed for lån til fester.

 

3.2 Havevandring

Bestyrelsen vil foretage havevandring søndag d. 28/6 kl. 11.00 hvor der vil være gennemgang af haverne med fokus på generel vedligeholdelse af haver, stier og hække.

 

3.3 Generalforsamling

Bestyrelsen forventer at generalforsamlingen kan afholdes d. 6/9-2020 på Fællesarealet, da det forventes at forsamlingsforbuddet er ophævet til den tid, og at ferie er afholdt, så deltagelse for de fleste havelejere er muligt.

 

3.4 Godkendelse af byggetegning have 27

Havelejer i have 27 har fremsendt tegning over nyt hus der er planer om at bygge på grunden. 

Hus og placering overholder gældende regler for haveforeningen, så godkendelse gives.

 

4. Status på katte.

Der er ikke observeret nye katte i foreningen, så bestanden er stabil. Katte der holder til ved Rottehullet er neutraliseret, så der ikke fødes uønskede killinger, og er med til at holde fremmede katte væk fra området.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen.

4 nye på ventelisten. Velkommen til Rasmus, der er ny lejer i have 57.

 

6. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

6.1 Rengøring – Intet nyt, alt er ok. Charlotte rengør dagligt toiletter/bad i fælleshuset.

6.2 El-ansvarlig – Intet nyt, alt ok.

6.3 Vandmand – Intet nyt, alt ok. Der er blevet udskiftet nogle utætte haner ved standerne.

 

7. Nyt fra festudvalg

Der afholdes fælles grillaften d. 20. juni kl. 18.00 ved ”Lærkehøjhallen” (hvis vejret tillader det). Medbring selv mad, tallerkner og bestik. Hvidvin, rosévin, øl og sodavand kan købes til venlige priser.

 

8. Evt.

 

Næste møde er d. 5/7 2020 ved fælleshuset.