Referat

 Referat fra bestyrelsesmøde

d. 4/8 2018

 

Tilstede: Tonny, Lars, Aase, Lisbeth, Susanne, Maria og Iben.

Afbud:

 

1. Godkendelse af dagsorden; godkendt

 

2. Regnskab;

Aase mener at det beløb for vand vi fik tilbage ved sidste års regnskab, er udlignet nu ved oversigt fra kommunen.

Aase informerer at el-efterbetaling fra havelejere er ved at være betalt, dog har en enkelt have et større beløb til betaling, der er lavet afdragsordning

Vi skal være opmærksom på at nye lejere skal have kopi af og underskrive el-regulativ.

 

3. Status på venteliste;

10 på venteliste.

Foreningen siger velkommen i have 1 til Malene og Henrik, der har solgt have 41 til Tom og John, velkommen til jer også.

 

4. Indkomne punkter

4.1 Opfølgning på sag med kommunen.

Jonas har kontaktet bestyrelsen om, at Jesper h. 15, har søgt aktindsigt i bestyrelsens svar til kommunen på hans anmeldelse, hvilket bestyrelsen har tilladt.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at vores svar til kommunen også sendes ud til samtlige havelejere til orientering, så alle kan følge med i sagen og den tid bestyrelsen bruger på samme sag.

4.2 Mail fra Hanne Have 46,

Mail sendes til Hanne med svar på mail og svar og mail fra Hanne bekendtgøres efter Hannes skriftlige ønske på servicemail til samtlige havelejere.

4.3 Punkt Vandbassin i haverne

Ved vandbassin i haverne opfordre bestyrelsen til at havelejere betaler lidt ekstra til vandregning

Det koster ca 156 kr. at fylde 1000 liter

Bank konto haveforening: 9570 12098014.

Bestyrelsen opfordrer også til, at du betaler ekstra ind på konto, dersom du vander meget.

Husk det er ikke tilladt, at bruge vand til græsplæner.

4.4 Haver som kræver opfølgning;

Milan opfordrer til at vi laver en havearbejdsdag på frivillig basis for Lisbeth, have 13.

Dem der har overskud og lyst, opfordres til at møde d. 1. september, kl. 12 (efter bestyrelsesmøde) i have 13. Bestyrelsen bakker naturligvis op om dette projekt.

Husk at medbringe redskaber. Der bliver grillet senere til alle der har været med.

Bestyrelsen gør også opmærksom på, at iflg. vores vedtægter skal hækken klippes 2 gange om året og VIGTIGT at hækken klippes tæt ind mod midten, så hækken ikke bliver for tyk eller skævt fordelt til en side og dermed er i fare for, at vælte ved sne til vinter.

4.5 Beslutning om tilskud til Sommerfesten;

Bestyrelsen har bevilliget 4000 kr. til festudvalget i forbindelse med afholdelse af vores 30 års jubilæumsfest d. 25. august.

Havelejere opfordres til at melde sig til en hyggelig aften med levende musik og god mad.

Se ophæng i informationskasserne.

4.6 Punkt Status på vilde katte.

Der har været indfangning af killinger og neutralisering af hunner, samt 2 hankatte, der ikke kunne indfanges sidste år. Beløb til ormepiller bevilliges samt sidste års budgetbeløb for katte i foreningen bevilliges til neutralisering jf. beslutning på Generalforsamlingen 2017.

Bestyrelsen gør opmærksom på at det ikke er tilladt at medbringe mere end 2 dyr per have. Katte skal neutraliseres og ormebehandles.

 

5. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

5.1 Havemænd

intet

5.2 Rengøring

intet

5.3 Festudvalg

Festudvalg takker for bidrag

 

6. Opfølgning

6.0

Vedtægter som er blevet besluttet for generalforsamlingerne i 2017 og 2018, er ikke sendt ud endnu. Aase reviderer og sender derefter ud til samtlige på servicemail, snarest.

6.1

Mail ud igen for at eftersøge, om der var nogen i foreningen der ville være med til at gennemse vedtægterne, så de står klare. Ellers påtager Iben og Aase sig opgaven.

6.2

Ny bom drejet, koster kage til smedene.

6.3 TV

Lars kontaktet Boxer om evt. tilbud på tv og net, der dækker, med fælles antenne.

 

7. Evt.

Husk sommerfest d. 25. august, se opslag i informationskasserne.

Husk arbejdsweekend (Frivillig for Lisbeth have 13), kl. 12. d. 1. september

Husk arbejdsweekend ordinær for foreningen d. 8. september, kl. 10.

 

Næste møde er 1. september kl. 10.

 

På forenings vegne Iben