Referat

Referat af bestyrelsesmøde

D. 02-06-2019

 

 

Tilstede: Tonny, Aase, Lars, Iben og Maria

Afbud: Susanne og Malene.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2. Haveansvarlig Lars.

Vi skal huske at give den information om indmeldelse videre til haveansvarlig.

Der informeres om af et opskrevet medlem, der har hus stadig, skal have

pengene tilbage og slettes af medlemslisten.

Havestørrelse og opskrivningsregler skal diskuteres i bestyrelsen og evt. forslag fremsættes til næste GF 2020.

 

3. Nyt fra kommunen.

Snak om at kontakte kommunen, hvis stadig intet nyt pr. 1. juli om ansøgning.

 

4. Evt. møde/ indkommende fra havelejere.

Intet.

 

5. Regnskab.

Der er brugt 33.000 kr. til materialer til udvidelse af overdækning ved fælleshuset. Materialerne bliver sat op og malet efterfølgende.

 

6. Status på venteliste/nye medlemmer.

Velkommen til Mads og Michelle, have 59.

 

7. Status på katte.

Penge til ormepiller udbetalt, kattalog (billeder af kattene i Lærkehøjen), under udvikling.

 

8. Nyt fra festudvalg

Tjek arrangementer fra festudvalget på Lærkehøjens hjemmeside.

 

9. Nyt fra kontaktpersoner, til valgte udenfor bestyrelsen.

På mødet intet, men efterfølgende en ny melding fra Rengøringen, at der har været en ny omgang overskidning på toilettet.

BESTYRELSEN SER MED STOR ALVOR PÅ DETTE OG BEDER ALLE OM   VÆRE OPMÆRKSOM, SÅ VI KAN FÅ DETTE STOPPET.

 

10. Evt.

Dialog om evt. lufttørrer på toilet. Nedstemt, da bestyrelsen mener, der bliver for mange medfølgende udgifter og reparationer.

 

Næste møde er søndag d. 7. juli, Kl. 10.00 i fælleshuset.