Referat

Referat af bestyrelsesmøde

d. 5. maj 2019

 

Tilstede: Tonny, Aase, Lars, Susanne, Iben, Maria og Malene

Afbud:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Regnskab

Alt ok, - enkelte havelejere har endnu ikke betalt el, så de rykkes.

Aase gør opmærksom på at mails fra kasserer kan være havnet i spamfilter.

 

3. Værdidebat, Hvad vil vi i bestyrelsen og hvilken retning?

Debat i bestyrelsen om, hvilken retning vi er nødt til at gå, nu da vi er underlagt kommunens overvågning. Vi er enige om, at der er slået en streg pr. 1 feb. 2019, og herefter vil vi følge ordlyden i vedtægter og ordensregler. Dette også for foreningens/bestyrelsens skyld, da det bliver nemmere for alle at følge reglerne.

Evt spørgsmål til bestyrelsen bliver efterfølgende kun besvaret efter at det er taget op på næstkommende bestyrelsesmøde.

Dette for at undgå misforståelser og for undgå at misinformerer.

 

3.1 Referater og beslutninger.

Det der skal skrives til referat, skal oplæses og ordlyden skal godkendes ved selve bestyrelsesmødet.

 

4. Indkomne punkter

4.1 Have 6, Byggetegning og dispensationsansøgning omkr. højde på hus

4.2 Have 1, Byggetegning og dispensationsansøgning omkr. højde på hus.

Begge punkter debatteret samtidig og byggetegninger, i det, de er ens, godkendt, dog ikke højden, da der ikke gives dispensation for i.h.t. ordensregler § 2.

4.3 Have 57, indsigelser til referat fra generalforsamling.

Brev skrevet til have 57, med de notater, der besluttes ændret og de notater, der ikke ændres. Grund for beslutninger tilsendes have 57.

4.4. Have 38.

Lille hus fra have 35, flyttes til have 38, med den forudsætning at skur fjernes.

4.5 Have 57. Indsigelse vedrørende salg af have 8.

Brev til have 57, at alle vedtægter er overholdt.

4.6 Parkering i haveområdet.

Foreningen har en stigende udfordring med parkerede biler i området. Iflg. § 8 i ordensreglerne er dette forbudt, med undtagelse af rimelig af- og pålæsning.

Det bliver noteret af bestyrelsen og foreningens medlemmer gerne må hjælpe til med at orienterer medlemmer, der parkerer i området om, at det ikke er tilladt.

Brev sendt ud med 1. advarsel til havelejere.

 

5. Status på venteliste/ Nye medlemmer, køb og salg af have

Der er 7 på venteliste.

Have 8 er solgt til Mads og Helle, som vi byder VELKOMMEN.

Folder, der udleveres ved opskrivning skal revideres, så den er up to date.

Bestyrelsen kigger på lejekontrakt og kommer med nyt bud på, hvordan den skal opgraderes.

 

6. Status på katte

Katalog af billeder laves af ”vores” vilde katte, så vi kan genkende de, der er vores og der ikke kommer nye til, hvilket synes at ske. Bestyrelsen understreger, at der ikke må fodres udenfor overhovedet. Det kunne tiltrække nye katte.

 

7. Festudvalg

Intet nyt, men husk udmeldte aktiviteter og fester. Kig på hjemmesiden.

 

8. Nyt fra kontaktpersoner til valgte poster udenfor bestyrelsen.

Charlotte, rengøring, melder om et frygteligt svineri på toilet, som er blevet overskidt og underbukser smidt i skraldespand. Bestyrelsen minder om at der SKAL rengøres efter sådan en omgang ellers vil der blive givet en rengøringsbøde, dersom man finder personen, der har overskidt toilettet. Det er IKKE rimeligt, at selv om man er fuld, at man overskider toilettet og så bare går.

 

9. Evt.

Evt. rykke kommunen for svar på ansøgning.

 

Næste møde er 1. juni kl. 10 i fælleshus.