Referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 05-07-2020

 

Tilstede: Tonny, Maria, Susanne, Lars, Aase

Afbud   :

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Regnskab

Alt ok

 

3. Evt. møde eller indkommende fra havelejere eller kommune:

3.1 Uoverensstemmelser

Bestyrelsen er gjort bekendt med uoverensstemmelser i en have mellem havelejerne. Der har været episoder med truende adfærd fra gæster, og uenighed om brug af haven og tilstedeværelse i ølskuret. Bestyrelsen har haft forsøgt at mægle i striden ved at lave aftaler for besøgstider i ølskuret, men er nået frem til at havelejerne må løse striden indbyrdes, da bestyrelsen ikke vil tage parti for nogen af havelejerne.

 

3.2 Advarsel til havelejer

Bestyrelsen har modtaget klager over en havelejer der dagligt parkerer på stien i haveforeningen. Havelejeren har modtaget en skriftlig advarsel, men desværre uden effekt. Der fremsendes en sidste skriftlig advarsel til havelejeren med besked om, at hvis parkeringen ikke ophører øjeblikkeligt, vil en opsigelse af lejemålet blive iværksat. 

 

3.3 Opsigelse have 15

Bestyrelsen har desværre været nødt til at opsige havelejeren pga overtrædelse af vedtægterne vedr. bopælspligt i kommunen. Opsigelsen er foretaget efter vedtægterne, og haven er solgt inden udløbsfristen.

 

3.4 Tidshorisont for flytning af hus i have 15

Ny havelejer i have 15 er bekendt med at huset er placeret forkert på grunden jf. placeringsregler i Lokalplanen, og at det er blevet pålagt i købsaftale og lejekontrakt at bestyrelsen sætter tidsfrist for flytning af huset til lovlig placering.

 

3.5 Rengøring på toilet ved p-plads

På baggrund af personlige årsager trækker Mariane, have 22, sig fra opgaven med rengøring af toilettet. En kæmpestor tak til Mariane, der i alle årene frivilligt har sørget for at der altid var rent og pænt på toilettet.

Charlotte, have 11, overtager rengøringen, men bestyrelsen vil samtidig minde om at det er enhver havelejers pligt, at gøre rent efter sig selv på toiletter og baderum.

 

4. Status på katte

Der er ikke observeret nye vilde katte i haven, så bestanden er stabil.

Da der har været en periode hvor der har været tvivl om aftaler vedrørende fodring af kattene ved ølskuret, har bestyrelsen pålagt de personer der står for fodringen at finde en løsning for fodringen, da kattene ellers vil blive fjernet.

Bestyrelsen vil i den forbindelse minde om at kæledyr (hunde og katte) der medbringes i haverne skal registreres hos bestyrelsen jf. §14 i ordensreglerne. Havelejere skal selv henvende sig til bestyrelsen for registrering af kæledyr.

 

5. Status på venteliste/nye medlemmer/velkommen

Der er kommet 3 nye på ventelisten, og 2 haver har fået nye havelejere.

Velkommen til Lisa og Anette i have 44, og velkommen til Vivi i have 15.

 

6.  Indkomne punkter:

6.1 Kørselsretning i haven

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Iben, have 19, der foreslår at der bliver etableret ensrettet kørsel i haven på stierne.

Bestyrelsen havde en lang debat om emnet, men enedes om at der ikke skal laves regler for kørselsretning, da det vil blive uoverskueligt at håndhæve. Der køres i forvejen ALT FOR MEGET i haven, og bestyrelsen pointerer derfor igen følgende:

Det er KUN tilladt at køre ind i haveforeningen for af- og pålæsning. Der er trækvogne ved p-pladsen som kan benyttes, så kørsel minimeres.

Af- og pålæsning af personer bør KUN ske hvis personen er meget dårligt gående.

Kæden ved indkørslen til haveforeningen SKAL sættes på ved hver passage.

Det er IKKE TILLADT at parkerer i haveforeningen, - hverken på stier, græsplænen ved fællesarealet eller på det lille græsareal ved have 29 og 50.

 

7. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

7.1 Rengøring – Charlotte er heldigvis blevet rask igen, og har genoptaget rengøringen.

7.2 El-ansvarlig – intet nyt.

7.3 Vandmand – Der er blevet sat numre på standerne, så evt. fejl lettere kan meldes.

 

8. Nyt fra festudvalg

Der afholdes grillarrangement med fælles spisning og hygge d. 18. juli på fællespladsen ved Lærkehøjhallen. Grillen tændes og er klar kl. 18.00

Medbring selv mad, tallerkner, glas og bestik.

Øl, sodavand, hvid- og rosévin kan købes til rimelige priser.

 

9. Evt.

 

Næste møde er d. 2. august 2020 kl. 10.00