Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 7/7-2018

 

Tilstede: Tonny, Lars; Aase, Lisbeth, Maria og Iben

Afbud: Susanne

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2. Regnskab

Kommentarer til regnskabet fra Aase:

”D 11/6-18 fik vi endelig udleveret haveforeningens regnskab. Det skete i en trillebør ved fælleshuset, hvor Hanne fra have 46 var blevet spurgt af Jesper og Ole om hun ville levere tingene for dem.

Tonny havde skrevet til Jesper og Ole straks efter den ekstraordinære generalforsamling d. 27/5 for at få haveforeningens ejendom/regnskab udleveret med det samme, men Jesper og Ole kvitterede med at svare, at det først kunne lade sig gøre d. 11/6, og at de samtidig kraftigt rådede os til at tage rådgivere med, for det havde de begge tænkt sig at gøre. De ville desuden også kun mødes med Tonny og mig og evt. rådgivere, men bestyrelsen holdt på at det var hele bestyrelsen der deltog i overleveringen. Da bestyrelsen mødte op på det aftalte tidspunkt med Jesper og Ole, kom altså kun Hanne med tingene i en trillebør.

Jeg har nu kigget alt igennem, og fået sendt elregninger ud til alle havelejere som Ole skulle have gjort i april måned jf. vores el-regulativ.

Jeg er chokeret over det rod der var i excel-arket med aflæsninger og regninger/betalinger vedr. el. Der var utroligt mange fejl i, og det resulterede i at jeg fik sendt forkerte opkrævninger ud i første omgang fordi jeg stolede på at Ole havde styr på tallene, men det skulle jeg ikke have gjort, for efter en gennemgang af mine egne tal fra marts 2017 kunne jeg rekonstruere de regninger der skulle have været sendt ud i april 2017 (meget anderledes end dem Ole havde lavet og udsendt), - og ud fra de betalinger jeg kunne se i banken, der havde været i løbet af 2017, kunne jeg danne de korrekte regninger for 2018 som alle havelejere har modtaget nu.

Bogføringen for 2018 frem til 27/5 var aldeles mangelfuld, og Ole havde skrevet i en note at han ikke havde kunne afstemme banken fordi hans adgang til banken var blevet lukket af nuværende bestyrelse. Det er en ualmindelig dårlig undskyldning. Det er korrekt at adgangen blev lukket, men det skete først den 28/5 så Ole har haft rigelig tid til at regnskabet kunne have været helt afstemt og klart frem til den ekstraordinære generalforsamling (som det burde have været), og hvor han vidste at han havde et mistillidsvotum og skulle gå af som kasserer.

Ole har desuden ved flere lejligheder efter den ekstraordinære generalforsamling skrevet til Tonny, at det strider mod god regnskabsskik at vi sidder i bestyrelsen som formand og kasserer, men som tidligere nævnt er der intet ulovligt eller ukorrekt i det, heller ikke hvis man spørger en statsautoristet revisor, som Ole foreslog at vi skulle gøre. 

Jeg vil dog i stedet mene at det regnskab Ole har leveret til foreningen strider imod god regnskabsskik, og bærer præg af direkte sjusk”.

 

3. Status på venteliste

12 stk. på venteliste. Husk at nye medlemmer bliver først skrevet på venteliste, når betaling for opskrivning kan ses af Aase, på bankoversigten.

 

4. Indkomne punkter: Arbejdsgangen i bestyrelsen, mail, breve etc.

Snak om at oprette arbejdsgruppe, der kan diskutere vedtægterne og ordensregler, for at efterse om de er forståelige og hvad vi mangler af vedtægter.

Aase, arbejdsformand og Iben deltager og i den forbindelse vil vi herigennem eftersøge medlemmer, der kan og har lyst til at bruge tid på gennemgang og give input til omskrivninger/forandringer i vedtægter og ordensregler.

 

4.1 Info fra Frederikssund kommune:

Aktindsigt søgt ved Fr.sund kommune til Jonas, men fået at vide at sag er overgået til juridisk specialkonsulent.

 

4.2 Sag have 43.

Brev med undskyldning er skrevet. Kim deltager i mødet, får bekræftet at vi betaler regning fra advokat.

 

4.3 Havevandring

Havevandring aflyst p. g a. andre presserende sager, men I bedes være obs på at få klippet hækken 2 gange. 1 inden d. 1 juli og 1 inden havesæsonlukning jvnf. Ordensregler.

 

4.4 Arbejdsdag.

21/7, lille arbejdsdag 10 – 13 med spisning derefter kl 13.

Male rottehullet, bænke og evt. sternbrædder.

Bænksæt købes

 

4.5 information om Ole og Jesper

På baggrund af at det enkelte medlem af haveforeningen mangler oplysninger om hvad der sker i sagen med hhv tidligere formand Jesper have 15 og kasserer Ole have 57, har bestyrelsen besluttet at vi sender alt materiale ud vedr. korrespondance der har været mellem Jesper, Ole og bestyrelsen siden den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen kan oplyse at Jesper og Ole tager voldsomt meget af vores tid og energi og vi er meget trætte af sagen, men den er langt fra slut, desværre

 

5. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

5.1 Havemænd. intet

5.2 Rengøring: intet

5.3 Festudvalg:

Fest flyttet til 25/8, dog er der indkommet klager over pludselig flytning, idet man så ikke kan komme alligevel, det tager festudvalget ad notam.

Derudover gøres der opmærksom på fra bestyrelsen at der gerne må meldes kraftigere ud, hvornår der er loddesalg, idet salget derved kunne blive større, til gavn for økonomien i festudvalget.

Festudvalget søger bestyrelsen om et tilskud til 30 årsfesten, 4000 kr.

 

5.4 Vandmand: Vagn have 9 tiltræder som vandmand

 

6. Evt.

Tonny orienterer om at vores vandsystem på badeværelserne er udgået og vi skal finde en måde at fremtidssikre anlægget på.

Ballofix skiftes til vinter og varmelegeme af kalkes eller skiftes.

 

Næste møde er:  lørdag d. 4. august kl. 10.