Referat

Referat af bestyrelsesmøde

D. 6-10-2018

i Fælleshuset

 

Tilstede: Tonny, Lisbeth, Susanne, Maria og Iben

Afbud fra: Lars og Aase 

 

1. Godkendelse af dagsorden

2.  Regnskab

Alt ok, der er styr på det.

3. Status på venteliste

Ca 12 på venteliste.

4. Indkomne punkter

4.1 Status på katte

Vi har fået klager over mange kattelorte i haver og på stier og vores indtryk er at der hele tiden kommer nye katte til. Det var IKKE meningen, men at vi skulle ned i antal ad åre, derfor neutralisering. Men der fødes stadig katteunger rundt i haverne. Bestyrelsen ser alvorligt på dette igen stigende problem, da vi mener at have strukket os langt i forvejen. Der SKAL styr på det.

4.2 Mail fra vedr. hækklipning

Havelejer melder tilbage at hun ikke kan se problemet, da der ikke ser pænere ud andre steder i foreningen, men at hæk er klippet ind til nabohaven nu. Bestyrelsen opfordrer igen alle til at få klippet hækkene inden lukning, 2.gang og renset foran hækkene på sti-siden.

4.3 Hundelorte

Der er et stigende antal hundelorte på stierne og i haverne, da hundene går ind i haverne, æder æbler/frugt og efterlader en hilsen derefter. Bestyrelsen opfordrer til at lejerne holder deres hunde på egen matrikel og i snor på fællesareal. Opslag skrives til havelejerne.

4.4 Status på møde med kommune

Susanne, Aase og Iben tager til møde på kommunen med Jonas d. 11.10.2018 kl. 16.

4.5 Mail/brev fra advokat, have 57

Der bliver skrevet til have 57`s advokat, et brev som svar på advokats bemærkninger.

4.6 Honorarer

Snak om rimeligheden af at Rengøring og Regnskab stiger i vederlag og at Vandmand og El-ansvarlig falder. Havemænd stiger også. Det bunder i en vurdering om den enkelte funktions arbejdskrav og belastning. Detaljerede arbejdsbeskrivelser skrives og udsendes til de respektive for at holde en vis standard. Honorar bliver udbetalt for eftertiden i slutsæson og regnskabshonorar først, når regnskab er godkendt ved revisor og bestyrelsen. Dette for ikke at forudbetale og foreningen så ikke får det, den har betalt for, af den ene eller anden grund.

5. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

5.1 Havemænd

5.2 Rengøring

5.3 Festudvalg

6. Bestyrelsen vil arbejde for et forslag til generalforsamlingen, om at man skal have været medlem af bestyrelsen i et år, for at stille op til formand. Det for at det kræver indgående kendskab til foreningens vedtægter og ordensregler, samt bestyrelsens arbejde. Samtidig arbejder vi også med et forslag om, at der skal være erfarne medlemmer i festudvalget, hver gang der nedsættes et festudvalg, fordi det giver en indsigt og viden/erfaring om, hvad der skal gøres og tages hensyn til. Nuværende festudvalg opfordres til at lave en vidbog med oplysninger om to-do-liste og hvilket opgaver, der ligger i opgaven.

7. Evt.

Bestyrelsen har fået henvendelse om, at det nogle gange kan være svært at komme til at sidde i rottehullet p.g.a. katte. De må gerne være der, men havelejere, der ønsker at sidde og få en snak eller en øl, går forud for katte, som så må hvile sig andre steder end på stolene.

Næste møde er 3. november kl. 10.

Referent: Iben