Referat

Referat af bestyrelsesmøde

d. 3. november 2018

 

Deltagere: Tonny, Iben, Susanne, Lisbeth, Maria

Afbud: Lars, Aase

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt

2. Regnskab

Mindre diskussion om at gøre regnskabs punktet mere gennemsigtigt, nu vi har så en stabil person på posten, for at forebygge at vi ikke en gang til har en person på posten, der intet får lavet og efterlader regnskabet rodet. Vi skal have en ordentlig procedure omkring hvilke poster, der er betalt og en slags månedlig oversigt over hvilke udgifter der er betalt og hvor meget indestår nu på kontoen. Vi snakkede også om en slags oplæring til evt ny kasserer, så vi ikke ved evt akut opstået sygdom/ udmeldelse af bestyrelsen, står uden en overtager der hurtigt kan sætte sig ind i regnskabet.

Alternativt er foreningen forpligtet til at tilkøbe revisorbistand.

 

3. Status på venteliste/nye medlemmer

Der er ca. 12 på ventelisten.

Jim og Djarmilla har købt have 6, Velkommen til jer.

 

4. Indkomne punkter

4.1 Status på katte

Vi inviterer Kim og Kisser med til næste møde for at høre, hvor vi er med kattene

 

4.2 Projekter sættes på pause.

Projekt sættes på pause, da vi er i tvivl om, om der kommer yderligere udgifter til verserende sager.

 

4.3 Besvarelse af mail fra advokat fra have 57.

 Besvarelse sendt ud med de rettelser bestyrelsen fandt nødvendige for at afslutte sagen. Bestyrelsen synes ikke at det er en god ide at mødes med advokat og vi frafalder pant i huset, da hvis vi ikke vinder sagen, får foreningen en yderligere udgift på sagsomkostningerne.

 

4.4 Arbejdsbeskrivelser

Vi skal have udformet arbejdsbeskrivelser til samtlige job, der giver et vederlag. Det drejer sig først og fremmest om Rengøring, havemænd, vandmand, El-mand og Kasserer.

 

4.5 Møde med byrådskandidat Lars Jepsen-Sølvhøj.

Han gav os uvurderlig hjælp til ansøgning og skærpede vores egen indfaldsvinkel til lokalplanen. Han er 100% med på at støtte os i en ansøgning om udvidelse af bygge m2. Han forstod og godtog vores vinkel omkring at vi vil søge først uden ændring af lokalplanen, men på den dispensation der muliggøres i lokalplanen, dersom den særlige karakter for området ikke ændres. Lokal Planen 45, § 11, stk 1.

 

5. Nyt fra kontaktpersoner til valgte uden for bestyrelsen

5.1 Havemænd - nej

5.2 Rengøring - Der skal købes støvsuger.

5.3 Festudvalg  - Vin, overskud fra festen, skal ligge frostfrit. Tonny sørger for det.

Næste møde er: 1 december, kl. 9.30 hos Susanne, Falkenborgvej 1, 3 sal, dør 3.

 

Referent: Iben