Referat

Referat bestyrelsesmøde

 d. 1-12-2018

 

 

Tilstede: Susanne, Lisbeth og Tonny

Afbud: Lars, Aase og Maria

 

1. Godkendelse af dagsorden

 Godkendt.

 

2. Møde med Kim og Kisser vedr. katte.

Kim, have 22 og Kisser (Kirsten Hammer) var inviteret til mødet for at give en status på katte i vores forening.

Der bliver stadigvæk gjort et stort stykke arbejde fra Kim og Kisser med at holde bestanden af katte og killinger nede i vores forening, men det har sine besværligheder, da der stadigvæk kommer mange tilløbende katte fra henholdsvis Stenhøjgård, som har mange katte, og villakvartererne.

Til orientering er det ca. omkring april og oktober kattene får killinger.

Den varme sommer har desværre gjort arbejdet med at fange killingerne besværligt pga. varmen, idet killingerne ikke kom frem, men holdt sig i skyggen under husene, og da de endelig gjorde, var de blevet for store til at blive videreformidlet, forstået på den måde at de var for vilde til at komme i pleje, og derfor måtte de fleste aflives hos dyrlægen.

I den sammenhæng må vi stadigvæk kraftigt opfordre folk, som ikke har rottesikret deres huse, og som ligeledes har meget oplag på deres grunde, om at de, henover vinteren får gjort noget ved dette problem, så vi kan minimere kattenes mulighed for at gå under husene og føde deres killinger. Der er vedlagt et kort hvor man kan se hvor der har været killinger under husene eller i oplag på grunden.

Bestyrelsen vil følge op på disse haver om man får gjort noget for at løse problemet.

Til de, som ikke har kendskab til hvor stort et arbejde der ligger i at fange kattene, kan man tage en snak med Kisser eller Kim, som kan fortælle om at sidde klar fra kl. 05:00 om morgenen og vente på at killingerne skal gå i en fælde, og ydermere også har et arbejde som de skal passe, for derefter når de får fri,  igen at sidde til langt ud på aften og vente på at killinger eller morkatten kommer frem og går i fælden.

Al fodring af katte, som vi har i vores forening, skal foregå indenfor.

Der er blevet klaget over kattelort i vores forening, især på stierne, og i den forbindelse må bestyrelsen derfor gøre opmærksom på, at der også er mange hundeejere fra villakvarteret i området, der lufter deres hunde på stierne i vores haveforening, og som ikke altid er så flinke til at samle op efter deres hunde.

Dette er selvfølgelig ikke særlig rart, men vores stier er et offentligt areal, og vi kan kun opfordre til at I havelejere selv holder lidt øje med om eventuelle hundeejer glemmer at samle op efter deres hunde, og fortæller dem at vi ikke ønsker dette i foreningen.

Man kan som regel se forskel på katte- og hundeefterladenskaber ved at katte forsøger at dække deres efterladenskaber, men det gør hunde ikke.

Hvis det er katte som efterlader deres aftryk på de offentlige stier i foreningen, er kanel eller andre husmoderråd måske værd at forsøge ud for egen have, da vi aldrig kommer helt derhen hvor katte ikke spiller en rolle i foreningen.

Bestyrelsen kan kun sige at der bliver gjort et stort arbejde med de katte som holder til i vores forening, og det arbejde forsætter som planlagt.

Hvis I vil se en løsning på at holde kattene ude fra haven, er I desuden velkommen til at kontakte Aase og Tonny, have 5, som har sat hegn op på indersiden af deres hæk.

Tak til Kim og Kisser.

 

3. Regnskab

Regnskab ser fint ud.

Der er købt og opsat ny radiator på toilettet på p-pladsen. Den er med timer, så lad venligst være med at stille på den da den er blevet indstillet.

 

4. Status på venteliste

Ingen nye tilmeldinger og ingen nye havelejere, men der er lige en rettelse til sidste referat, idet det er Jamilla der har overtaget have 6, og Jim der har have 59.

 

5. Status på Katte

Udgår da det er behandlet under pkt. 2

 

6. Festudvalg

Intet nyt

 

7. Indkommende fra havelejere

Til orientering bruger bestyrelsen rigtig meget tid på korrespondance mellem have 57´s advokat og bestyrelsen, og vi vil derfor kort beskrive hvad sagen drejer sig om:

Havelejer i nr.  57 ønskede at sætte sin have til salg i sommer, og i den forbindelse blev haveudlejer gjort opmærksom på at der skulle foreligge en skriftlig opsigelse, og at salg-og videreudlejning skulle foregå jf. foreningens vedtægter, som senest er blevet tydeliggjort til alle havelejere i sommer, efter anmeldelsen af haveforeningen til Frederikssund kommune.

Alt salg- og videreudlejning af haver skal jf. foreningens vedtægter foregå gennem foreningens valgte haveudlejningsansvarlige, men dette har medført at havelejer i nr. 57 føler en form for modarbejdelse i salget af sin have og er derfor gået til advokat og kommunen.

 

7.1 Status på ansøgning til kommunen.

Der arbejdes på højtryk for at få færdiggjort dispensationsansøgning til kommunen.

 

8. Evt.

Intet under evt.

 

Næste møde bliver d. 12. januar vedr. dispensationsansøgningen.

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde: d. 2. februar 2019 kl. 11.00 – adresse følger

 

Referent: Tonny