1. Henvendelse til haveudlejningsansvarlige med ønske om at blive optaget på foreningens venteliste skal ske personligt, pr. mail eller pr. telefon.

Dette skal sikre, at personen, der ønsker at blive optaget på ventelisten, bliver orienteret om vigtigheden i foreningens vedtægter og ordensregler samt placeringsvejledning for huse.

Haverne må kun udlejes til beboerne i Frederikssund kommune. Lejerne skal kunne dokumentere at være bosat i kommunen og have en beboelse der enten ikke har en have, eller kun en meget lille have.

Lejeren må ikke have en anden kolonihave/ nyttehave til rådighed i kommunen.

2. Optagelsesgebyret på ventelisten er kr. 250,-. Derefter 100 kr. pr. år man står på ventelisten.

3. Kassereren giver besked til den udlejningsansvarlige, når indbetalingen er registreret på kontoen.

4. Optagelsesbevis udfyldes og sendes til personen enten via mail eller post.

5. Først når optagelsesbeviset er udfyldt og sendt, kan personen komme i betragtning til have via ventelisten.